Dodatki

Istnieje możliwość zamówienia do każdej sesji dodatkowych odbitek, fotokalendarzy, fotoksiążek, fotoalbumów, itp.
Ceny ustalane są indywidualnie.